ქველმოქმედება - HUNTERS ARE US

Go to content

საქველმოქმედო აქციის მიზანია  დავეხმაროთ საქართველოში ნადირობის კულტურის ჩამოყალიბებას და ნადირ-ფრინველის ჩამატების მოდელის განვითარებას.
თქვენს მიერ გადმორიცხული თანხით, მოხდება ფრინველების შეძენა (კოლხური ხოხობი და კაკაბი) რომელსაც ერთობლივად გავუშვებთ ბუნებაში. (რეგიონი, ადგილი იქნება ერთად შერჩეული)
შემოწირული თანხა და შემომწირველი  სრულად გამჭვირვალეა.

საბანკო რეკვიზიტები: GE94TB7813236020100006
ბანკი - TBC
მიმღები - ჰანთერს არ აზ
დანიშნულებაში მიუთითეთ: ქველმოქმედება
შემომომწირავი
შემოწირულობა
HUNTERS ARE US
200₾
                                                           გოგა კვერნაძე
70₾
ვლადიმერ ხაჩიძე
 10₾
გიორგი სანთელაძე
50₾
ოთარ შარიქაძე
20₾
რევაზ წიქრიძე
30₾
გიორგი კოპალიანი
10₾
ანასტასია დენეგინა
30₾
ნიკა კაზალიკაშვილი
60₾
გიორგი გურაშვილი
50₾


                                      
                                      ჯამი: 530
Back to content