მიწოდების პირობები - HUNTERS ARE US

Go to content
მიწოდების პირობები

თბილისიდან-თბილისში გზავნილების ჩაბარება ხორციელდება 1-2 სამუშაო დღეში.

  • საკურიერო გზავნილის წონა 0კგ-3.500კგ, მომსახურების ღირებულება თითოეულ საკურიერო გზავნილზე 8 ლარი.

  • საკურიერო გზავნილის წონა 3.501კგ-10კგ, მომსახურების ღირებულება თითოეულ საკურიერო გზავნილზე 11.00 ლარი.

თბილისის გარეთ - რეგიონში გზავნილების ჩაბარება ხდება 3-5 სამუშაო დღეში.

  • საკურიერო გზავნილის წონა 0კგ-3.500კგ, მომსახურების ღირებულება თითოეულ საკურიერო გზავნილზე 10 ლარი.

  • საკურიერო გზავნილის წონა 3.501კგ-10კგ, მომსახურების ღირებულება თითოეულ საკურიერო გზავნილზე 13.00 ლარი.
Back to content