დაბრუნების პოლიტიკა - HUNTERS ARE US

Go to content
დაბრუნების პოლიტიკა

თუ პროდუქტს ექნება რაიმე ხარვეზი/დეფექტი, მიმღებმა პროდუქტის ჩაბარებისას უნდა გვაცნობოს იმავე დღეს და მომხმარებლის სურვილის მიხედვით ან შევუცვლით ან დავუბრუნეთ თანხას.
Back to content